Witaj, Logowanie  Rejestracja
R E K L A M A
Strona główna Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu PoradnikMamy.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu PoradnikMamy.pl, zwanym w dalszej części dokumentu jako Serwis.

2. Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.

3. PoradnikMamy.pl, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę “resMedia”, REGON: 140974140, NIP: 714-113-28-65, z siedzibą w Ząbkach, ul. Krasickiego 27.

4. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

5. Dostęp do Serwisu Użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www Serwisu. W celu rejestracji wymagane jest podanie: wybranego loginu, poprawnego adres e-mail oraz hasła dostępu do konta.

6. Podanie danych potrzebnych do rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności serwisu PoradnikMamy.pl

7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu do konta. W przypadku wykorzystania loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią, Serwis traktuje wykonane przez nią czynności, jako wykonane przez Użytkownika, na którego koncie zostały wykonane.

8. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu są przetwarzane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

9. Zgromadzone przez Serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uprzedniej zgodzie Użytkownika.

10. Zgromadzone przez Serwis dane przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu PoradnikMamy.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (email, login). Może je przeglądać albo usunąć poprzez skasowanie konta. Dane umieszczone w artykulach, forum, ogloszeniach użytkownik ma możliwość dodawać, przeglądać, edytować oraz usuwać.

11. Serwis PoradnikMamy.pl udostępnia funkcjonalność forum, grup tematycznych, darmowych ogłoszeń, publikacji własnych artykułów i zdjęć. Każdy użytkownik korzysta z funkcjonalności serwisu dobrowolnie. W przypadku gryp tematycznych Twórca grupy odpowiada za jej zawartość i porządek.

12. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto z Serwisu. Wszystkie dane Użytkownika zostaną wtedy usunięte (konto, profil). Nie zostaną usunięte natomiast wypowiedzi Użytkownika na forum, opublikowane artykuły i zdjęcia

13. W przypadku usunięcia konta Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim konieczne było posiadanie konta (część zamknięta Serwisu).

14. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami Netykiety. Użytkownik zobowiązany jest także do zapoznania się ze zmianami Regulaminu Serwisu, jeśli takie nastąpią.

15. Za naruszenie Regulaminu mogą zostać uznane jakiekolwiek działania Użytkownika polegające na umieszczaniu na forum Serwisu informacji handlowej (tzw. Spam).

16. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Użytkowników.

17. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu Serwis ma prawo bez podania przyczyny modyfikować lub usuwać treści zamieszczonej przez Użytkownika uznanych za niedopuszczalne przez prawo lub Regulamin bądź trwale usunąć z Serwisu profil Użytkownika i zablokować możliwość ponownej rejestracji przez Użytkownika.

18. Serwis może wykorzystywać cookies, w celu lepszego dostosowania rozwoju Serwisu pod potrzeby Użytkowników. W cookies nie przechowywane są dane osobowe Użytkowników.

19. Serwis ma prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą zawiadamiani na wskazane przy rejestracji adresy email. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dołącz do nas

O nas | Kontakt | Reklama | Współpraca | Regulamin | Linkuj do nas | Ciekawe strony | Mapa serwisu | Polityka cookies
Design by resMedia (C) 2006-2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie bez zgody redakcji zabronione.

Wszystkie porady i artykuły zawarte w naszym serwisie publikowane są wyłącznie do celów informacyjnych. Wszelkie choroby, schorzenie i inne powikłania należy konsultować z lekarzem specjalistą. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, posty oraz komentarze nadesłane przez użytkowników.

dziecko  przygotowania do ciąży  ciąża, ciąża tydzień po tygodniu  niemowlę  wcześniak uroda moda, trendy i styl moda zdrowie i fitness poradnik dla kobiet